G-NIGHT

HipHop、R&B,Reggae
DJ:Hikaru、Rina、TD、UT、AFRO
¥1500 1d.
21:00-26:00